Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 20/03/2024

Artikel 1

bijles-online.be is een dienst van Tutorial VOF (Wortegemsesteenweg 7A – 8570 Anzegem / ondernemingsnummer 0739.721.505) in samenwerking met meerdere partners.

De aanbieder van deze dienst zal verderop omschreven worden als ‘Tutorial VOF’.

De afnemer/gebruiker van deze dienst zal verderop omschreven worden als ‘klant’.

Artikel 2

De aangeboden dienst betreft het digitaal/online aanbieden van studiebegeleiding via non-interactieve video’s. Meerdere video’s samen vormen een module. Verschillende modules samen vormen dan weer één cursus.

Een cursus is zeer gericht opgebouwd in functie van de voorbereiding van een klant op een specifiek examen, of op het vergaren van algemene kennis met betrekking tot het onderwerp van de cursus.

Artikel 3

Een klant heeft de mogelijkheid om één of meerdere cursussen in zijn geheel aan te kopen, maar kan er ook voor kiezen om zich te beperken tot het aankopen van één of meerdere modules.

Het aankopen van losse video’s is niet mogelijk.

Artikel 4

Een klant die een cursus of module aankoopt, bekomt het recht om de bijhorende video’s vrij te bekijken. Dit kan zo vaak als de klant wenst, alsook wanneer de klant dat wenst.

Na één kalenderjaar (365 dagen) vervalt de toegang van de klant tot de aangekochte cursus/module.

Artikel 5

De aankoop van een cursus of module is pas bevestigd wanneer Tutorial VOF de betaling ontvangen heeft.

De betaling van aankoop gebeurt online, via één van de aangeboden betalingsmiddelen.

Artikel 6

Het platform beschikt over ingebouwde software die kan detecteren wanneer een video, module of cursus bekeken wordt door meerdere personen onder één account.

Van zodra meer dan drie IP-adressen gebruik maken van één en hetzelfde account, kan dat aanleiding geven tot het blokkeren van dat account en aldus ook van de toegang tot de aangekochte cursussen en/of modules.

Artikel 7

Onder geen geding is het de klant toegestaan om de aangekochte cursus/module te delen met anderen.

Het kopiëren, verspreiden en delen met derden zal aanleiding zijn voor schrapping van toegang tot het platform, alsook tot strafrechtelijke vervolging.

Artikel 8

Bij het schrappen van een account is er op geen enkele manier sprake van een financiële compensatie.

Artikel 9

Op alles wat niet expliciet geregeld is in deze ‘algemene voorwaarden’, is het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbank van koophandel Gent (afdeling Kortrijk) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met deze algemene voorwaarden.

Artikel 10

Bovenvermelde bepalingen zijn van toepassing voor zover er tussen beide partijen geen andere schriftelijke bepalingen zijn overeengekomen.

Artikel 11

De klant neemt nota van deze algemene voorwaarden en geeft bij aankoop van een cursus of module aan hiermee akkoord te zijn.