Gelieve in te loggen met een van onderstaande services

Statistiek: algemeen
Alle Modules

Regressies, correlaties, binominale verdeling, schatten, steekproeven, toetsen... alles komt in deze algemene cursus aan bod en met de begeleidende oefeningen heb je op 1, 2, 3 de verschillende concepten onder de knie.

 • Tutor
  Wouter Verbeke
 • Modules
  4
 • Lessen
  40
 • Duurtijd
  7 uur 10 min
 • Laatste update
  16/12/2023
Aanvullende bijles nodig?
 • Introductie
  2 Lessen - Duurtijd: 10 min
  Inleiding
  5:02
  Meetniveaus Inleiding
  4:49
 • Beschrijvende Statistiek
  12 Lessen - Duurtijd: 1 uur 51 min
  1. Centrummaten
  16:10
  2. Spreidingsmaten: variantie & standaardafwijking
  12:59
  3. Spreidingsmaten: interkwartielafstand en boxplot
  24:17
  4. Spreidingsmaten: spreidingsmaat d
  4:16
  5. Bivariate beschrijvende statistiek: Inleiding
  2:14
  6. Bivariate beschrijvende statistiek: Covariantie en correlatie
  13:25
  7. Bivariate beschrijvende statistiek: Inleiding regressie
  6:33
  8. Bivariate beschrijvende statistiek: Regressie wanneer het lineair verband perfect is
  4:26
  9. Bivariate beschrijvende statistiek: Regressie wanneer het lineair verband niet perfect is
  4:28
  10. Bivariate beschrijvende statistiek: Opmerkingen bij lineaire regressie
  3:58
  11. Bivariate beschrijvende statistiek: De Kendalls Tau
  14:52
  12. Bivariate beschrijvende statistiek: Werken met een bivariate frequentieverdeling
  3:04
  PDF
  Oefeningen - Beschrijvende Statistiek
  slotje
 • Kansrekenen
  15 Lessen - Duurtijd: 2 uur 38 min
  13. Inleiding
  15:17
  14. Kansrekenen
  5:12
  15. Dichtheidsfuncties tekenen
  9:59
  16. Populatieparameters
  6:56
  17. Bivariate kansverdeling
  7:06
  18. Covariantie en correlatie
  11:36
  19. Inleiding op transformaties van variabelen + stelling 1
  2:27
  20. Transformaties van variabelen: De verwachting (stellingen 2 t.e.m. 5)
  10:11
  21. Oefeningen op transformaties van variabelen: De verwachting
  10:38
  22. Transformaties van variabelen: De variantie (stellingen 6 t.e.m. 9)
  5:40
  23. Oefeningen op transformaties van variabelen: De variantie
  10:33
  24. Bijzondere verdelingen: De binomiale verdeling
  20:29
  25. Bijzondere verdelingen: De normale verdeling
  20:31
  26. Bijzondere verdelingen: De chi-kwadraat verdeling
  10:43
  27. Bijzondere verdelingen: De t-verdeling
  10:41
  PDF
  Oefeningen - Kansrekenen
  slotje
 • Inducatieve Statistiek
  11 Lessen - Duurtijd: 2 uur 32 min
  28. De steekproevenverdeling van het gemiddelde
  34:45
  29. De steekproevenverdeling van de variantie
  14:10
  30. Schatten van het populatiegemiddelde
  15:33
  31. Schatten van de populatievariantie
  10:49
  32. Betrouwbaarheidsintervallen: Inleiding
  2:34
  33. Het betrouwbaarheidsinterval voor het populatiegemiddelde wanneer de populatievariantie gekend is
  17:49
  34. Het betrouwbaarheidsinterval voor het populatiegemiddelde wanneer de populatievariantie niet gekend is
  8:16
  35. Toetsen: Inleiding
  1:51
  36. Toetsen: Eenzijdige toetsen
  17:50
  37. Toetsen: Tweezijdige toetsen
  14:45
  38. Toetsen: Type I fouten en type II fouten
  13:33
  PDF
  Oefeningen - Inductieve Statistiek
  slotje