Gelieve in te loggen met een van onderstaande services

UGentCriminologieBekijk preview

Statistiek i/d Criminologie
Alle modules

Aan de hand van deze cursus kan je jou perfect voorbereiden op een examen 'statistiek voor criminologen' van Prof. Pauwels (UGent). Met de begeleidende oefeningen heb je op 1, 2, 3 de verschillende concepten onder de knie en stoom je af op een succesexamen.

 • Introductie
  1 Lessen - Duurtijd: 5 min
 • Univariate beschrijvende Statistiek
  8 Lessen - Duurtijd: 44 min
  2. Univariate beschrijvende Statistiek
  1:12
  3. Parameters van centraliteit: Modus en mediaan kwartielen
  13:41
  4. Parameters van centraliteit: Gemiddelde
  3:02
  5. Parameters van spreiding Variatieratio en index van diversiteit
  2:34
  6. Parameters van spreiding: Variatiebreedte en interkwartielafstand
  3:20
  7. Parameters van spreiding: Variatie, variantie, standaardafwijking en variatiecoëfficiënt
  10:09
  8. Parameters van vorm
  4:06
  9. De boxplot
  5:45
 • De normale verdeling
  2 Lessen - Duurtijd: 24 min
  10. Oefeningen
  20:48
  11. De 68% / 95% / 99,7%-regel + extra oefening
  3:25
 • Bivariate beschrijvende Statistiek
  9 Lessen - Duurtijd: 56 min
  12. Inleiding
  6:36
  13. Bivariate associatiematen voor categorische variabelen: Inleiding
  1:46
  14. Bivariate associatiematen voor categorische variabelen: Meest relevante percentageverschil
  5:40
  15. Bivariate associatiematen voor categorische variabelen: Oddsratio
  2:31
  16. Bivariate associatiematen voor categorische variabelen: Chi-kwadraat, Cramer’s V en phi
  10:26
  17. Bivariate associatiematen voor ordinale variabelen
  1:27
  18. Bivariate associatiematen voor metrische variabelen: Inleiding
  1:20
  19. Bivariate associatiematen voor metrische variabelen: Voorbeeld en berekeningen
  16:24
  20. Bivariate associatiematen voor metrische variabelen: Andere belangrijke informatie
  9:26
 • Inferentiële Statistiek en variantieanalyse
  5 Lessen - Duurtijd: 50 min
  21. Inleiding
  2:12
  22. Schatten + steekproevenverdeling
  7:57
  23. Betrouwbaarheidsintervallen: Formule + eigenschappen
  6:58
  24. Betrouwbaarheidsintervallen: Andere belangrijke informatie
  9:13
  25. Toetsen: variantieanalyse
  23:37
 • Statistiek met drie of meer variabelen
  3 Lessen - Duurtijd: 31 min
  26. Partiële correlatiecoëfficiënt
  13:06
  27. Regressie met twee onafhankelijke variabelen
  13:08
  28. Complexere relaties tussen variabelen en padanalyse
  4:53